Teenused

Suitsutoru OÜ teeb pottsepatöid, pakub küttesüsteemide hooldust ehk korstnapühkija teenust ning lisaks eelnevale on meilt võimalik tellida ka kütteseadmete projekteerimist. Kivikorstnate ehitus, moodulkorstnate paigaldus. Üldviimistlus.
Hooldus
Põhireegel: Hooajaliselt köetavad kütteseadmed on vaja hooldada 1 kord aastas. Aastaringselt köetavad kütteseadmed on vaja hooldada 2 korda aastas. Tuleohutuse seadus ütleb: § 11. Ahju, kamina ja pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamine (1) Kasutusel olevat ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri peab puhastama vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui nende dokumentatsioonis on ette nähtud. Kui dokumentatsioon puudub või kui dokumentatsioonis ei ole ette nähtud muud sagedust, siis tuleb neid puhastada vähemalt üks kord aastas. Puhastamissagedus peab välistama tahmapõlengu ohu. (2) Ehitise valdaja peab võimaldama korstnapühkija juurdepääsu ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamiseks vajalikesse ruumidesse või ehitise osale ning tagama nendele juurdepääsuks vajalikud vahendid.
Ehitus
Õhküttekaminad, salvestava kestada kamin-ahjud. Pliidid ja soojamüürid. Kaasaegsed moodulahjud. Traditsioonilised ahjud. Kivikorstnad, moodulkorstnad. Lisaks kõikidele eelpool nimetatule teeb Suitsutoru OÜ ka parandustöid küttesüsteemidele. Suitsutoru OÜ pakub küttesüsteemidele ka viimistlustöid. Näiteks: korstna krohvimine. Lisaks pakub Suitsutoru OÜ kodudesse üldviimistlustöid.
Projekteerimine
Sitsutoru OÜ pakub küttsüsteemile projekteerimisteenust. Tihti paberil või arvuti ekraanil olev joonis loob parema ettekujutuse tulevasele ahjule v.m. küttesüsteemi osale.

Kontakt

E-maili teel võetakse ühendust hiljemalt kolme päeva jooksul. Suitsutoru OÜ vastab kõnedele tööpäeviti 9.00-18.00
Aadress
Nõmme Tallinn
Telli
E-mail: info@suitsutoru.ee Phone: +372 513 1041